Tisk

Ravetti STOP/SYSTEM™ - princip

Ravetti STOP/SYSTEM™ slouží pro odtlakování a přemostění plynového, olejového nebo vodovodní potrubí. Je tedy možné zajistit odstávku plynovodů v požadované části sítě bez přerušení dodávek plynu (vody,...). Systém řeší bezpečnostní problém spojený s odstávkou dodávkových sítí.Ravetti02

Náš patentovaný STOP/SYSTÉM™ je výsledkem čtyřiceti let našich zkušenosti firmy Ravetti a je navržen s ohledem na spolehlivé zásobování odběratelů zemním plynem.


Součástí zařízení je ochoz zajišťující přemostění odstavené části sítě (viz obrázek)

Stop/systém přináší zejména následující výhody:

  • maximální bezpečnost
  • nepřerušené zásobování
  • snadná obsluha a potřeba malého výkopu
  • rychlé využití zařízení pro řešení nouzových stavů a nízké provozní náklady

Tento systém je aplikovatelný pro:

  • kovové i plastové rozvody
  • rozvodné sítě plynu, vody, oleje, ...
Pro plastSTOP_SYSTEM ST su tuboRavetti13Ravetti16Model 2 - ocel DN125 - DN200 PN 5STOP_SYSTEM PN 24_1


Video - plyn

Video - voda


Materiály ke stažení


Hlavní komponenty STOP/SYSTEM™

Navařovací hrdlo je dodáváno ve stavu, kdy se dá ihned navařit bez dalších úprav na potrubí. Vnitřní šroubovací zátka se po ukončení prací našroubuje do hrdla tvarovky a překryje se další ochrannou šroubovací zátkou.Tím je zajištěna i možnost opakovaného vstupu do potrubí.

Sendvičový uzávěr zajišťuje propojení mezi hrdlem tvarovky a vlastním uzavíracím nebo vrtacím zařízením. Je vyroben z lehké převážně hliníkové slitiny. Je vybaven odvzdušňovacím ventilem.

Zavírací zvon se montuje na sendvičový uzávěr a v centrální části je umístněn ovládací systém těsnící zátky. Pro menší dimenze a tlaky je ovládání uzavírací zátky manuální, pro vyšší provozní tlaky a dimenze se používá již s hydraulickým ovládáním.

Těsnící zátka je tvořena rozšiřující gumovou obruč, která zajišťuje maximální kontakt se stěnou potrubí. Tento těsnící blok je těsnící hřídelí spojen s vnějším ovládáním. Skrze tuto hřídel lze ovládat roztažnost těsnící zátky. 

Vrtací zařízení umožňuje bezpečné provrtání stěny potrubí bez úniku plynu.Potřebné pilové frézy jsou dodávány v různých dimenzích, pro usnadnění práce doporučujeme tlakovzdušný nebo hydraulický pohon.


Bezpečnost je hlavní funkce, na kterou byl kladen důraz během vývoje celého zařízení.

Malé úniků plynů jsou obvyklé během většiny prací a jsou způsobeny:

  • širokou tolerancí vnitřních průměrů potrubí
  • podélným svařováním
  • neodstraněnými okujemi

Náš zátkový uzavírací mechanismus je výsledkem čtyřicetiletých zkušeností v oblasti potrubní techniky. To umožňuje bezpečné provádění práce s velkými tolerancemi vnitřních průměrů potrubí. Trapézové sekce gumového těsnícího kroužku se mohou rozšířit a být komprimované proti vnitřní stěně potrubí s rozsáhlou kontaktní oblastí a tím důrazného potlačení možného úniku plynu.

Nepřerušené zásobování plynem
Je vyřešeno pomocí tzv. ochozové soupravy, mezi uzavíracími komorami je připojeno náhradní potrubí, které zajišťuje zásobování plynem na přerušené části potrubí.

Snadná obsluha a potřeba malého výkopu. Při práci na potrubí je obyčejně k dispozici málo prostoru, jednoduchá montáž a manipulace se zařízením je pro nás prioritou. Odsud také vyplývají nižší nároky na konstrukci ochozu

Mimořádné události vyžadující okamžité nasazení a malý počet osob nutný k obsluze zařízení umožňuje nabídnout našim zákazníkům konkurenční výhody.